Recursief

Educatief design

Cursussen

Recursief verzorgt cursussen voor docenten en beginnende auteurs.

Voor docenten ontwikkelen wij korte praktische cursussen in het werken met moderne leermiddelen, zoals simulaties, video's en educatieve games. In één middag leert u een didactische aanpak die u direct in uw lessen kunt toepassen. De techniek is daarbij middel, geen doel.

Voor (aspirant) educatieve auteurs verzorgen wij op verzoek een driedaagse praktijkopleiding "Schrijven voor leerlingen". Alle aspecten van het educatief auteurschap komen daarin aan de orde: het schrijven zelf, werken in een auteursteam, proevencorrectie, contracten enzovoort.

Intake

Aan onze cursussen gaat een intake vooraf. Hierin brengen we uw doelen en de randvoorwaarden in kaart. U kunt ons aanspreken op het resultaat.